På grunn av gravearbeider i forbindelse med legging av en vannledning fra Slora og ned til tomten ved siden av McDonald's blir Sagstien midlertidig stengt i begge retninger.

Entrepenøren sier at det er enklest og mest hensiktsmessig å legge røret på innsiden av turveien. "Grøftetraseen gjøres så smal som mulig og turveien skal selvsagt settes tilbake i samme stand".

Oppstart av arbeidet er førstkommende tirsdag og ventes avsluttet i løpet av noen få dager.

Alternativ "omkjøring" blir på fortauet i Fjellhamarveien.

Sagstien