Sidebanen

Det er ennå ikke helt slutt på jula for i går, 20. dag jul, mottok vi et hyggelig brev fra Norsk Jernbanemuseum på Hamar. I brevet, som er et svar på en søknad vi sendte i høst, står det at de ønsker å støtte oss økonomisk slik at vi får gjennomført byggingen av viadukten. Med disse pengene er vi fullfinansiert og snart klare til å starte.

Det som gjenstår er å få ferdig den geotekniske rapporten som beskriver grunnforholdene og sende den inn til kommunen. Forhåpentligvis er dette det siste utestående punktet før byggesøknaden kan godkjennes.

Det som skal skje etter det er at entreprenøren kommer og graver ut tomta og støper 8 betongfundamenter. Samtidig bestille vi trematerialer, rundtømmer og planker, som vi trenger for å bygge viadukten. En tredje ting er å hente den første jernbanevogna hit til Strømmen slik at restaureringen av den kan gå i parallell.

Deretter er det dugnad og her trenger vi masse folk, så meld deg på. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Ulf Engebraaten, tlf. 917 45 162 hvis du har lyst til å hjelpe oss.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode