Sidebanen

I forbindelse med utbyggingen av området ved gamle Strømmen verksted har entreprenøren gravd fram skinnegangen som gikk forbi det store mursteinsbygget.
Dette er rester av Strømmen sidebane og i forrige uke var Bjørn Gunnar og Tore Per nede på området og hentet 8 sviller som vi skal benytte i vår replika.

Det er ikke alt som kan brukes, men Tore Per har funnet noen brukbare innimellom (Alle foto Bjørn Gunnar)

 

Dette er tunge saker så det var bra at maskinføreren hjalp til med opplastingen. Takk for hjelpen

 

Et bra eksemplar

 

Svillene ble lastet på henger og kjørt ned i Mølleparken hvor de mellomlagres

 

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode