Sidebanen

Nå har Sagelvas Venner kommet et godt stykke videre i arbeidet med å få klargjort skinneanlegg av gammel type. Vi har fått anledning til å hente noe av det gamle industrisporet (se note) ved Dynea i Lillestrøm. En del av skinnene er fra 1901 og års-spikrene i svillene viser at svillene ble lagt ut i 1956.

Skinnene har lengde på 12 m og er koblet sammen med lasker og solide bolter som var meget godt rustet. Skinnene ligger på jernplater som er skrudd til svillene med gjennomgående bolter og mutter på undersiden av svillene. Dette prinsippet for innfesting av skinner ble tatt i bruk av NSB i 1929. Svillene har en lengde på ca. 2,5 m.

Etterfølgende bilder viser noe av arbeidet med å få løs de skinnene som etter hvert vil være en del av et kulturminne om det første industrisporet i Norge som gikk fra Strømmen stasjon til Skjervasaga i Sagdalen.

NOTE! Sporet ble kalt Sørumsnes sidespor og gikk ut fra Lillestrøm stasjon til Lillestrøm Cellulosefabrik i en lengde av 1,66 km. Sporet ble anlagt i 1904.

En fornøyd gjeng som slår ut bolter fra skjøtelaskene (Foto Bjørn Gunnar Kværne)

 

Skinne fra 1901 N.H.J – Norsk Hovedjernbane (Foto Svein O. Arnesen)

 

Skinnene var koblet solid sammen med lasker og grove bolter (Foto Svein O. Arnesen)

Tegningen viser prinsippet for innfesting av skinner mot sville.

 

Års-spikeren viser at svillene er fra 1956. (Foto Svein O. Arnesen)

 

Rensking av gress, mose, maur og andre ulumskheter (Foto Bjørn Gunnar Kværne)

 

Skinner og sviller løftes nærmere veien for klargjøring til videre transport (Foto Bjørn Gunnar Kværne)

 

Skinnegangen måtte løftes forsiktig vekk fra en stoppekran for vann (Foto Svein O. Arnesen)

 

Påført skjevhet rettes opp med gravemaskinen (Foto Svein O. Arnesen)

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode