Sidebanen

Hva er det vi snakker om? Jo, jernbanevogn G3 20195 som ble produsert på Strømmen verksted og rullet ut på jernbanenettet i 1922. Nå er vognen på vei «hjem» til Strømmen for å settes på viadukten vi skal bygge i Sagdalen til minne om Norges første industrispor.

Tidens tann har nok satt sine spor og den trenger en skikkelig overhaling, men det skal vi få til. Vognen står for tiden på Kløftefoss ved Krøderbanen og eies av Norsk jernbaneklubb. Sagelvas venner signerer i disse dager en deponeringsavtale slik at den blir stående her hos oss de neste 25 årene.

Det vil nok fortsatt gå en stund før den kommer hit for vi må først bygge viadukten og legge sporet. Siden det er en veldig gammel vogn får vi ikke koblet den til et tog og kjørt den til Strømmen. I stedet må den fraktes på lastebil.

G3 20195 på Kongsvinger i 1985

 

Vogn 20195 ble levert fra Strømmens Værksted i 1922 til Oslo distrikt. Den har 12 tonns hjulsatser, og vognen er blant de senere i den store serien på 775 G3-vogner. 20195 fikk i 1943/44 montert trykkluftbremse, noe som skjedde med mange G3 på denne tiden. 20195 rullet i ordinær godstrafikk frem til utrangering i 1971, deretter ble den stående som stasjonsvogn på Kongsvinger. Vognen ble overtatt av Norsk Jernbaneklubb i 1992, og har siden stått hensatt under presenning på Kløftefoss

G3 20195 er en lukket godsvogn av standardtype. Den ble benyttet til alle typer gods som trengte innendørs transport. Opprinnelig hadde den også sammenleggbar innredning for transport av mennesker og dyr (militærinnredning).

Vitale data:

Her er flere bilder av vognen.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune