Sidebanen

Steinar Bunæs har kommet over et gammelt kart fra 1850-51 som viser Hovedbanen og Sidebanen gjennom Strømmen og Sagdalen. Kartet er registrert på Digitaltmuseum.no med betegnelse JMT-11708-1 og mottatt fra Norsk Jernbanemuseums Thor Olav Bjerke i september 2017.

Kartet gir langt flere opplysninger om Sidebanen enn noe tidligere kart vi har hatt kjennskap til.
Dette kan begrunnes slik:

- Sidebanen er her vist helt fram til, og forbi dagens rundkjøring, noe lengre vi har antatt, men uten å ha hatt kartgrunnlag å støtte oss til.

- Sidebanen er vist å ha en gren helt ned til Nitelva, lokal betegnelse Jenseberget. Dette er helt ukjent for oss, og vi vet ikke om den noen gang ble fullført. Strømsveien ble anlagt her i 1910-11, og sidesporet kan ha ligget her fram til da, så sant den gikk klar av Ryenhuset i svingen, oppført 1890.

- Detaljeringen av sag- og møllebruk er langt mer inngående enn på noe annet kartunderlag vi kjenner – slik det var før jernbane og veinett kom på plass.

 Trykke på bildene for større format.

Tittelen på kartet fra 1850-51

Tittelfeltet på kartet

Utsnitt fra Sagdalen

Dette er et utsnitt som viser nedre del av Sidebanen (Rød strek). Legg merke til sporet som fortsetter nedover langs elva og ender ved dagens Jenseberget.

Nederst på kartet er det lagt til en tekst av Carl Abraham Pihl (1825-1897). Vi har fått hjelp av Bård Olsen til å tolke teksten som sier:

Den med rødt heltruken linie er sidebanen, den med sort hovedbanen.

Den 3d November 1854

Pihl

Tekst at C. Pihl

Pihl var Norges første jernbanedirektør, utnevnt 28. april 1865.

Han reiste tidlig til England for å få praksis som ingeniør og arbeidet blant annet under den kjente jernbanebyggeren Robert Stephenson. I 1850 dro han tilbake til Norge og ble i 1851 ansatt ved anlegget til Norsk Hoved-Jernbane fram til åpningen av banen i 1854, hvoretter han var i England igjen et års tid. Etter en kort periode ved kanalanlegget i Skien ble han Norges første amtsingeniør, i Akershus. Som amtsingeniør konstruerte han flere broer. I 1858 begynte man anlegget av Norges første statsjernbaner, og Pihl ble ansatt som sjef for det nyopprettede hovedkontoret for Statens Jernbaneanlegg. Dermed kom han i en sentral posisjon til å kunne prege utviklingen av norsk jernbanestell gjennom flere tiår. Noe av det første han måtte ta stilling til, var måten de nye jernbaneanleggene skulle utføres på. Pihl ble dermed en sentral person i det som skulle bli et langvarig stridstema i norsk jernbanehistorie: Sporvidden.

Pihl fikk tittelen jernbanedirektør fra 1865, og var den gang den eneste med den tittelen.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune