sag

I dag fikk vi årets første leveranse av tømmer. Det er Lars Teigen som har hatt jobben som innkjøpssjef og med god hjelp av Egil Johnsbråten og Trygve Fledsberg er tømmeret nå på plass i Mølleparken.

I løpet av kort tid er det viktig at vi kommer i gang med barkingen av tømmeret. Dette gjør vi av flere grunner: stokkene tørker lettere, vi unngår at det blir utsatt for insektangrep og vi får fjernet grus og stein. Det siste er særdeles viktig for å unngå at sagbladet sløves og blir ødelagt.

Om vi ikke kommer i gang før, så blir barking en del av dugnaden den 5. mai kl. 09.00. Møt gjerne opp for å gi en håndstrekning eller se hvordan arbeidet utføres.

Foto: Lars Teigen