sag

Helt fra åpningen av saga i 2009 har veldig mange kommentert stilbruddet som har vært ganske påfallende - galvaniserte nettinggjerder og en replika av en 1700-talls oppgangssag hører liksom ikke sammen. Nettinggjerdet på oversiden av saga ble fjernet tidlig på året i forbindelse med restaureringen av Nedre mølledam. Her satte vi i stedet opp støpejernsstolper fra den gamle trevarebrua. Nå i oktober har gjerdet på enden av saga blitt fjernet og erstattet med en plankevegg og en flott treport.

 

Stilskifte ved saga

Den nye porten som fører inn under saga.

 

Stilskifte ved saga

Støpejernsstolper fra 1912 passer bedre inn ved saga enn et nettinggjerde fra 2009.

 

Stilskifte ved saga

Arbeidet på den siste biten av det galvaniserte gjerdet mellom saga og kverna har startet. Her beholder vi gjerdet, men blender av jernstengene med treplanker (hon) fra egen produksjon.

 

Stilskifte ved saga

I forbindelse med flommen i fjor høst forsvant det store mengder pukk og grus under saga. Etter at dette ble gravd vekk fikk vi plutselig frigjort et stor areal helt innerst under saga. Nå har vi satt opp en bod der som vi skal bruke til oppbevaring av diverse redskaper vi benytter på saga.