sag

Onsdag 22. juni ble modellen av Strømmensaga offisielt avduket og vist frem for publikum. Seremonien fant sted på Huseby gård på Skedsmokorset og ble ledet av Trine Grønn Iversen fra MiA. Svein Olav Arnesen fra Sagelvas venner holdt en kort redegjørelse for modellens tilblivelse under ledelse av Anders Ekvoll fra Flisespikkerlauget. Avslutningsvis trykket ordfører Ole Jacob Flæten fra Skedsmo komme på den grønne knappen som startet demonstrasjon av sagas virkemåte. Ordføreren ga i tillegg sterk uttrykk for viktigheten av frivillig kultur- og historiearbeid som viser det historiske grunnlaget for den velferden vi har på Romerike og Norge i dag.

Sagmodellen

Ordfører Ole Jacob Flæten berømmer arbeidet med modellen før simulering av sagingen settes i gang. Foto: Alf Stefferud

 

Sagmodellen

Svein O. Arnesen introduserer modellen for Trine Grønn Iversen og ca 25 tilhørere. Foto: Alf Stefferud

 

Flisespikkerlauget