sag

Nå rett før helga ble forskalingen på yttersiden av demningen fjernet. Dette innebærer at alle støpearbeidene etter storflommen i september er fullført og sagfundamentet står igjen trygt forankret i bakken.

Reparasjon Nedre mølledam

Dette bør holde mange tiår framover. Foto: Trygve Fledsberg

 

Reparasjon Nedre mølledam

Her ser vi armeringen inne i påstøpen.

 

Reparasjon Nedre mølledam

Understøtting av sagfundamentet er også ferdig støpt. Legg merke til røret som drenerer ut vannlekkasjen fra innsiden av demningen. Dette røret skal forlenges slik at alt vannet renner ut i elva igjen.