sag

I følge yr.no falt det hele 102 mm nedbør på Fjellhamar i løpet av 16. 17. og 18 september. Under regnværet 2. og 3. september falt det "bare" 75 mm, men fordi dette kom i løpet av 24 timer ble vannstanden i Sagelva noe høyere enn nå sist uke. Ikke desto mindre har den siste flommen greid å gjøre en del skade den også:

- Ytterligere utgraving av masse ved Nedre mølledam
- Stadig mer av søndre sagfundament henger i løse lufta
- Grus og stein har blitt ført under vannhjulet
- Treplattingen ved damluka har blitt borte - igjen.
- Store mengder med nytt søppel har kommet

For å prøve å forhindre setningsskader på saga har vi midlertidig understøttet fundamentet med en tømmerstokk, men på sikt må vi fylle hulrommet med mørtel. Det som også må gjøres er å heve deler av damkrona på Nedre mølledam betraktelig - kanskje så mye som 50-60 cm slik at vi unngår dette ved framtidig storflom.

Flomskader 18. sept

Vanntrauet står snar på plassen sin av gammel vane

 

Flomskader 18. sept

Det spruter fortsatt godt fra hullet i Nedre mølledam

 

Flomskader 18. sept

For å forhindre utglidning av den store betongplata, som søndre fundament står på, har vi stemplet opp med en solid furustokk.

 

Flomskader 18. sept

Her er et bilde som ble tatt under byggingen av saga i 2009. Det er fundamentet som er nærmest som nå har blitt undergravd av vannet.  Alle de fire pilarene til høyre er fundamentert på komprimert pukk, mens de til venstre er støpt på fjellgrunn.