sag

Vannstanden i elva begynner å nærme seg en "normalflom" og vi har etter hvert fått en liten oversikt over skadene. Verst har det gått ut over saga, og det vil nok ta en god stund før vi får den operativ igjen. Kverna derimot ser ut til å ha greid seg bra.

Det som bekymrer mest på saga er at pukken under det øvre fundamentet har blitt gravd vekk av de store vannmassene. Her er det stor fare for at fundamentet sklir ut og vil  medføre setningsskader på saga. Videre er det oppdaget en stor sprekk i Nedre Mølledam hvor vannet spruter ut og renner inn under saga. Dette er skader som vi må få utbedret så raskt som mulig.

I tillegg til dette har deler av vannrenna blitt brutt i stykker og det ligger tonnevis med stein og søppel over alt.

Skade etter flommen

Her ser man betongplata som øvre fundament hviler på og som har blitt undergravd. I tillegg fosser vannet ut fra en stor sprekk i Nedre Mølledam.

 

Skade etter flommen

Under saga ser det ut som en slagmark.

 

Skade etter flommen

Vi var en tid redde for at saga skulle begynne å gå av seg selv, men faren var ikke stor siden det ligger tonnevis med pukk og stein langt oppover vannhjulet.

 

Skade etter flommen

Mye av steinen som har havnet ved vannhjulet kommer nok herfra.

 

Skade etter flommen

Det blir et møysommelig arbeid å få ryddet opp alt som elva har lagt igjen.

 

Skade etter flommen

Vannrenna har fått seg en real trøkk, men dette lar seg reparere.

 

Skade etter flommen

Kloppa over elva på nedsiden av kverna har på mirakuløs måte overlevd, men trappa på andre siden er borte. Det samme er oretrærne som sto like ved trappa. Trappa, eller rettere sagt deler av trappa, har vi funnet igjen i Kølabånn så den skal vi få satt opp igjen.