sag

Sist lørdag ble det satt ny rekord på Strømmendaga. Da var det en furustokk på over 60 cm i diameter som måtte til pers. Furua har vokst i Skilleveien på Strømmen og nå skal den bli til benker og bord i Mølleparken.

Alle foto: Svein O. Arnesen

Sagrekord

Det er ikke mye klaring mellom saggrinda og stokken.

Se flere bilder ved å trykke på LES MER-knappen nedenfor

 

Sagrekord 

En fersk furustokk i denne dimensjonen veier4-500 kg og håndteres best med den spesialbygde tømmertralla.

 

Sagrekord

Etter å ha funnet balansepunktet er det ingen sak for Trygve og Erik å trille stokken til saga.

 

Sagrekord

.. så var det å få kjørt stokken i riktig posisjon. Trygve, Erik, Alf og Egil

 

Sagrekord

Nytt feste på stokken, denne gangen på tvers. To tilskuere følger ivrig med.

 

Sagrekord

Nå er det like før stokken er på plass på stokkevogna.

 

Sagrekord

På grunn av den store diameteren er det nødvendig å sage av et par centimeter på høyden slik at festet på sagbladet ikke skal slå ned i stokken.

 

Sagrekord

Vannføringen i elva er litt liten så det er nødvendig å tilpasse matehastigheten ved å flytte skuvstanga et hakk i nikkekurven.

 

Sagrekord

Da er vi i gang med første skjæret. Trygve følger med på at saga skjærer rett.

 

Sagrekord

Sagbladet eter seg gjennom stokken så sagflisa fyker.

 

Sagrekord

Obs! Her er det ikke mye klaring igjen mellom stokken og festet til sagbladet.

 

Sagrekord

Den ferdigskjærte stokken splittes og to solide sittebenker og bordplater er klare.

 

Sagrekord

Egil triller ut den ene sittebenken. Nå skal materialene ligge til tørk gjennom vinteren og så monteres sammen til våren.