Dette kan være stikkord etter medlemsmøtet 30. oktober, 2003. Fagkonsulent Bjørn Otto Dønnum fortalte oss at ørret og annen fisk etter hvert både kan komme opp fra Nitelva, og bre seg nedover vassdraget fra Lørenskog.

Det beste er antagelig å utvikle elva ovenfra, både fordi det i Østmarka har vært drevet kulturarbeid i mange år og fordi fossene nedover i Sagelva er vanskelig å gjøre farbare for fisken. Ørreten kan forsere maksimalt halvannen meters fall og da må den ha en god og dyp kulp å hoppe fra.

Dønnum, som arbeider i Norges Jeger og Fiskeforbund, Akershus, nevnte mange eksempler på at forurensede elver har fått en fin utvikling. Forutsetningene er at vannet i elva får en brukbar standard, at elveløpet legges til rette og at alle interessenter samarbeider godt fra starten av.

Standarden på vannet har antagelig ANØ godt kjennskap til. Forekomsten av bever, mink og fugler tyder på at forholdene er ganske bra og det sies at noen har fått fisk i elva - meld gjerne fra til oss i Sagelvas Venner.

Tilrettelegging av elva dreier seg om mange elementer: kantvegetasjon, død ved ut i elva, kulper, gyteplasser og åpne sidebekker. Bårlibekken/Vittenbergbekken er sikkert viktig - kanskje også bekken fra Steinbekk gjennom Retten til Sagdalen. Kan det være andre bekker vi bør passe på?