Årets Strømmenkveld, den 13. i rekken, ble avholdt mandag 29. oktober. Som vanlig ble arrangementet holdt i Skedsmo bibliotek på Strømmen. Biblioteksjef Anett Kristin Kolstad åpnet og ønsket ca. 200 spente tilhørere velkommen.

Tema for kveldens foredrag var Stalsberg gård - Historien og betydningen for utviklingen av distriktet omkring, presentert av Svein Olav Arnesen og Steinar Bunæs.

Hedersprisen årets Strømling ble gitt til Jorunn Lilleby, tidligere lærer på Sagdalen skole, for innsats i lokalmiljøet - spesielt i Strømmen Vel og med aksjon Strømmen Øst. Prisen ble overrakt av Hans Petter Gustavson, leder av Strømmen Vel.

Cathrine Tvete og Marie Hoff fra Strømmen og Skjetten skolekorps underholdt med å spille fløyte.

Årets Strømling, Jorunn Lilleby sammen med Hans Petter Gustavson som overrakte prisen

 

Mange hadde funnet veien til biblioteket denne kvelden

 

Biblioteksjef Anett Kristin Kolstad ønsket alle velkommen

 

Svein O. Arnesen, leder av Sagelvas Venner fortalte om årets program

 

... som så slik ut.

 

Cathrine Tvete og Marie Hoff fra Strømmen og Skjetten skolekorps

 

Steinar Bunæs fortalte om Stalsberg gårds nyere historie

 

Svein O. Arnesen overrakte blomster til dagens eiere av Stalsberg gård. F.v. Ole-Andreas, Johan-Andreas og Nina Holmsen

 

Kari Kvisle hadde ansvaret for boksalget

 

En av fotografene - Trygve Fledsberg - sørget for at arrangementet ble vel dokumentert

 

Og så var det slutt og alle gikk hjem