I dag, lørdag 13. oktober, gjennomførte vi en vellykket dugnad i Mølleparken. Totalt var det 16 personer som møtte opp deriblant et par nye medlemmer. I tillegg til det sosiale med stubbekaffe og hyggelig prat rundt langbordet i Mølleparken fikk vi gjort følgende:

  • Beiset gjerdet mellom saga og kverna
  • Beiset noen av sittebenkene
  • Skiftet ut råtne bord i plattingen ved saga
  • Reparert benken på St. Hansfjellet
  • Kuttet ned busker langs Sagstien ved Flaen
  • Ryddet under saga og fjernet en stor tilhenger med søppel
  • Fjernet jord og leire ved plattingen til kverna
  • Saget materialer til nytt langbord
  • Kuttet opp flere stubber til stubbekaffe

Flere bilder er lagt til

Svein O. Arnesen har tatt alle bildene som det ikke står fotografens navn på.

 

 

 

Benken på St. Hansfjellet er reparert. Foto: Steinar Bunæs

 

Alf Stefferud i gang med en rot med minst hundre nyskudd. Foto: Steinar Bunæs

 

Det gror godt i muren ved Flaen. Foto: Steinar Bunæs