En STOR TAKK til alle som deltok på dagens dugnad langs Sagelva. I år var vi flere enn noen gang før - godt over 30 med smått og stort. Og aldri har det vel vært gjort en grundigere jobb enn i dag. Det ligger sekk på sekk langs hele strekningen fra Slora til Skjervafossen samt kvist og kvast som har blitt plukket opp fra elva. Hele søppelberget vil i løpet av nærmeste framtid bli hentet av Svein Rune Ussbergs folk i kommunen.

I tillegg til søppelplukkingen fikk vi også ryddet underskogen på oversiden av Møllebrua, gjort ferdig gjerdet mellom saga og kverna, beiset gapahuken og blomsterkassene og satt vann på trauet ved saga.

PS. Takk også til værgudene som ga oss et strålende vårvær med rundt 20 ˚C

Dugnadsgjengen samlet i Mølleparken til stubbekaffe og nystekte boller. (PS: det var flere som ikke var til stede da bildet ble tatt)

De påfølgende bildene er tatt av Kari Kvisle og Svein O. Arnesen