Strømmenkvelden ble i år arrangert for 12. gang. Som forventet var det stor oppslutning om arrangementet. Alf Stefferud, Steinar Bunæs og Per Høstland har vært aktive bidragsytere til Strømmenkvelden fra første år. De ble hyllet av forsamlingen når de nå trekker seg noe tilbake.

Årets tema var boken "Den gang mormor var konfirmant i Strømmen kirke". Inntekten fra salget er bidrag til kirkens nye orgel som kommer på plass i løpet av våren 2018. Sagelvas Venner fikk ros for saging av bjelker og dreiing av søyler til utvidelsen av galleriet i kirken.

Årets Strømling ble tildelt Sidsel Ryen. Hun har i mange år bidratt på Strømmenkvelder og andre arrangementer på Strømmen.

Strømmenkvelden 2017

Mange forventningsfulle Strømlinger. Foto: Olav Gjerdrum

 

Strømmenkvelden 2017

Per Høstland, Steinar Bunæs og Alf Stefferud blir av Svein Olav Arnesen takket for omfattende og langvarig innsats for Strømmenkveldene. Foto: Olav Gjerdrum

 

Strømmenkvelden 2017

Sidsel Ryen ble tildelt Årets Strømling av Steinar Bunæs og Hans Petter Gustavson. Foto: Olav Gjerdrum