Årets DKS-opplegg i Mølleparken startet i strålende solskinn mandag 29. mai. Omkring 800 elever fra åttende trinn i Skedsmo-skolene og Skedsmo voksenopplæring skal lære om Industrihistorien langs Sagelva. Sagelvas Venner informerte og demonstrerte sag og kvern. MiA viste hvordan det kunne arte seg som industriarbeider på 1950-tallet og satte de historiske hendelsene i perspektiv med Tidsstrømmen.

Gruppen fra Skedsmo voksenopplæring - hovedsakelig voksne personer - viste stor interesse og har lagt ut sine inntrykk og opplevelser på en egen nettside Sagbladet.

Alle foto: Svein O. Arnesen

Den kulturelle skolesekken 2017

Anne fra MiA gir innledende informasjon.

 

Den kulturelle skolesekken 2017

Demonstrasjon av oppgangsaga med Bjørn Gunnar i bakgrunnen.

 

Den kulturelle skolesekken 2017

MiA forteller om industriarbeiderne på 1950-tallet

 

Den kulturelle skolesekken 2017

Hans Petter er møller og forteller om norsk tradisjon