Årsmøtet ble avholdet på Trevar'n torsdag 9. mars 2017.

De tradisjonelle årsmøtesakene ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser.

Valgkomiteens innstillig til nytt styre ble vedtatt med akklamasjon:

* Svein O. Arnesen, leder               ikke på valg, gjenstår 1 år
* Trygve Fledsberg, styremedlem    ikke på valg, gjenstår 1 år
* Ragnar Halgunset, styremedlem    gjenvalgt for 2 år
* Lars Teigen, styremedlem            ny som fast styremedlem, valgt for 2 år
* Ulf Engebraaten, styremedlem      ny, valgt for 2 år
* Tor Weinholdt, varamedlem         ny, valgt for 1 år
* Tore Hansen, varamedlem          ny, valgt for 1 år

Revisorer:
* Bjørn Leganger Krogstad, revisor  gjenvalgt for 1 år
* Alf Stefferud, vararevisor             gjenvalgt for 1 år

Styrets forslag til å gjenvelge valgkomiteen ble vedtatt

* Kirsten Johansen      valgt for 1 år
* Finn W. Halvorsen    valgt for 1 år
* Steinar Bunæs         valgt for 1 år