Torsdag 18. august var det på nytt Strømmenvandring i regi av Sagelvas Venner. Ca 50 personer møtte opp ved Skedsmo bibliotek. Før de fremmøte ble delt i tre grupper og guidet gjennom Strømmen ble det foretatt tredje gangs avduking av modellen av Strømmensaga. Modellen vil bli stående på biblioteket frem mot jul.

Etter at biblioteksjef Anett Kolstad avduket modellen, gikk gruppene ned Strømsvein, forbi Sagdalen skole, via Strømmen kirke, innom gården Stalsberg Nordre hvor vi bl.a. fikk se minnesteinen etter svenskekongen Karl XII som overnattet ubedt på gården i 1716. Videre over Sagdalen holdeplass på jernbanen, krysset Sagelva, opp Sagdalsveien hvor vi bl.a. passerte gjestegiveriet Brynhildsbakken, Akershus amts første skole Flækken, Trevarelokalet og Amb-gårdene.

Turen ble avsluttet i Stasjonsparken hvor det ble trukket flere tursekker gitt av Strømmen Sparebank.

Guider på vandringen var Alf Stefferud, Steinar Bunæs, Tor Weinholdt, Tor Arne Holm og Svein Olav Arnesen.

Strømmenvandringen 2016

Kanon fra siste verdenskrig som sto igjen etter tyskerne. Kanonen er ant. tysk  krigsbytte fra Frankrike. Foto: Svein O. Arnesen

 

Strømmenvandringen 2016

Biblioteksjef Anett Kolstad. Foto: Svein O. Arnesen

 

Strømmenvandringen 2016

Tor Arne forteller om nobelprisvinneren i økonomi Trygve Haavelmo. Foto: Svein O. Arnesen

 

Strømmenvandringen 2016

Ole-Andreas Holmsen viser frem eieroversiken for Stalsberg Nordre. Foto: Svein O. Arnesen

 

Strømmenvandringen 2016

Mange er interessert i kanonen. Foto: Svein O. Arnesen