Til tross for kort varsel var det 10 stykker som møtte opp på dugnaden nå i kveld. Målet var å barke noe av tømmeret Lars Teigen hadde skaffet samt starte på byggingen av taket over vannhjulet. Resultatet ble over all forventning. Et stort antall tømmerstokker ble barket og taket ble helt ferdig. I tillegg fikk vi ryddet vekk masse busker og kratt langs elvebredden.

 

Dugnad

En smilende og fornøyd dugnadsgjeng (minus to som hadde gått hjem) fotografert av en tilfeldig forbipasserende dame med hund.

 

 

Dugnad

Full innsats med barking. Foto: Svein O. Arnesen

 

Dugnad

Det er grove stokker som må håndteres.

 

Dugnad

Selvfølgelig måtte det komme en regnskur

 

Dugnad

Under saga var det full aktivitet med tilpasning av takbord.

 

Dugnad

Det første takbordet med vindski på plass. I bakgrunnen, Trygve N. i gang med kutting av busker og kratt ute på øya.

 

Dugnad

Det ferdige taket sett fra demningen..

 

Dugnad

... og fra øya