Arrangementer

Sagelvas Venner står som arrangør og medarrangør for flere arrangementer i løpet av et år. Det kan nevnes: Den kulturelle skolesekken med omvisning i Mølleparken, åpne sagdager, dugnader langs elva, Sagelvafestivalen og Strømmenkvelden.