..kan vi kjøre lovlig med bil ned til Mølleparken for å transportere tømmer, verktøy og annet utstyr. Dette er vært en lang og tung prosess med mange instanser involvert.

 

Dette underskiltet har vi ventet på. Foto: Tor Weinholdt

Du kan lese hele historien om saken ved å trykke på knappen "Les mer"

Rett etter at saga ble bygd i 2009 kunne vi kjøre inn på oversiden av busslommen i Strømsveien. Men etter et års tid ble det satt opp kantsteiner der og da var eneste muligheten å kjøre gangveien over Møllebrua. Her var det skiltet med «Gang og sykkelsti» og dermed forbudt å kjøre.

På våren 2013 fikk vi en generell ordning med «Dispensasjon for kjøring på gangvei» utstedt av Politiet, men vi måtte fortsatt søke for hver tur vi skulle kjøre. Dette var midt under byggingen av kverna med det resultat at vi sendte søknader nesten hver dag. Denne ordningen ble ganske raskt trukket tilbake og da ble det kun tillatt å kjøre med Egils bil.

På høsten 2013 kom det opp et nytt skilt øverst på gangstien med «Innkjøring forbudt» og et underskilt «Gjelder ikke varetransport». Problemet her var at 5 meter lenger nede i veien sto skiltet «Gang og sykkelsti» som dermed overstyrte det første skiltet og vi var like langt. Hensikten var god, men fortsatt ulovlig å kjøre.

 

i 2013 ble det lovlig å kjøre fram til det blå skiltet. Foto: Steinar Bunæs

 

I 2015 ble den gamle Møllebrua revet og da var eneste muligheten å kjøre på fortauet forbi busskuret i Strømsveien og så ta en skarp sving ned veien til Mølleparken. Dette var selvsagt ulovlig, men eneste mulighet.

I 2017 sto brua ferdig og skiltet «Gang og sykkelsti» kom på plass igjen – uten underskilt. Etter dette har det vært en rekke henvendelser fra lederen i Sagelvas Venner til kommunen og nå -  juli 2018 kjører vi endelig lovlig.

En stor takk til alle de som fortjener det og som har greid å finne en vei gjennom byråkratiet for å løse saken.