Det er stor skogbrannfare. Brannvesenet har derfor nedlagt totalforbud mot bruk av alle typer ild i våre kommune. På grillen i Mølleparken er det satt opp plakater på norsk, engelsk og polsk.

Vi håper at alle respekterer dette forbudet.