Ved tenning av julegran foran MiA på Strømmen 1.søndag i advent holdt sogneprest Anne Dalen en tale hvor hun bl.a. ga ros til Sagelvas venner:

"I Strømmen kirke har vi vært opptatt av trær i høst. Eller rettere sagt eller sagd: av bjelker skåret ut på Strømmen Saga av Sagelvas venner.
Bjelker av storvokst furu fra Sørum. Hogd ned av de voksne gutta og transportert ut av skogen. Sagd og tørket. Og nå er bjelkene på plass der de skal være i årene som kommer. De bærer det utvidede galleriet i Strømmen kirke, godt støttet opp av to søyler som dyktige Sagelvas Venner har dreid.

Og hva kommer på dette galleriet over jul? Jo, piper i tre og metall som skal monteres til kirkens nye orgel."

Nytt galleri i Strømmen kirke

Nytt galleri i Strømmen kirke. Foto: Steinar Bunæs