Arbeidet med å ferdigstille arbeidet med Møllebrua nærmer seg slutten. På søndre landkar har plastring med granitt fasadestein kommet godt i gang. Levering av kinesisk fasadestein har blitt forsinket pga. havnestreik i Gøteborg. Ingeniør Ingar Almark i Skedsmo kommune opplyser at Askim Entreprenør regner med å bli ferdig med selve bruarbeidet denne uken. Deretter gjenstår bl.a oppsetting av benker i svingen på nordsiden og tilbakeføring av Sagstien langs Strømsveien. Om kort tid burde arbeidet være ferdig og ny Møllebru klar til å bli tatt i bruk, forhåpentlig innen 1. august.

Møllebrua

Foto: Trygve Fledsberg

Møllebrua sett fra nordsiden

Foto: Svein O. Arnesen

Møllebrua sett fra syd