Alle medlemmer av Sagelvas Venner skal i disse dager ha mottatt en bankgiro på kr. 150.00 for årets medlemskontingent.

Nytt av året er at du kan Vipps'e oss pengene i stedet for å benytte nettbanken eller fysisk gå i banken. Du søker bare etter Sagelvas Venner eller skriver kundenummeret vårt - 76958 - og angir beløpet.

Vi setter pris på en kommentar om hvem som sender pengene og hva beløpet gjelder. Vipps så er pengene overført.

For deg som ennå ikke er medlem er det like enkelt. Bare overfør kr 150.00, så registrer vi deg som medlem og du vil begynne å motta medlemsbladet, Saugdøla, fire ganger i året.


 

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune