I løpet av siste uke har mannskapet fra Askim Entreprenør AS fått fjernet mesteparten av den gamle Møllebrua over Sagelva. Det eneste som står igjen nå er østre landkar, men dette vil bli fjernet ganske snart det også.
For å lette arbeidet har det blitt lagt ut to flytebrygger tvers over elva samt en liten aluminiumsbåt som fungerer som "kabelferje" mellom elvebreddene.

Disse bildene er tatt i dag, lørdag 26.11.2016, kl. 13:20

Møllebrua

Her ser man "kabelferja" og de to flytebryggene som er forankret i Øvre mølledam.

 

Møllebrua

Som man ser på dette bildet er det fortsatt igjen et par kabler som krysser elva, men de aller fleste (grønne) rørene som var festet til brua var tomme og blir selvsagt ikke hengt opp igjen.

 

Møllebrua

Her ser vi de to flytebryggene som er ankret opp på oversiden av de gamle landkarene.

 

Møllebru

For å gjøre anleggsområdet trygt for publikum, har gangveien blitt avstengt med nettinggjerde og i stedet erstattet av en midlertidig sti som vist på bildet.