I tillegg til vårt vinterprosjekt på saga, har Skedsmo kommune i disse dager igangsatt byggingen av ny Møllebru rett på oversiden av Øvre mølledam. Nåværende bru er i så dårlig forfatning at det ikke lenger er forsvarlig å kjøre over brua med tyngre kjøretøyer og brøyteutstyr. Byggeperioden vil pågå fram til juni neste år og i store deler av den perioden vil det ikke være mulig å benytte denne passasjen over elva. "Omkjøring" er skiltet via den nye gangbrua ved Flaen.

I forrige uke ble en arbeidsbrakke kjørt ned i Mølleparken og inntil videre blir den stående der.

For å senke vannivået mest mulig under brua, vil luka i Øvre mølledam bli stående åpen og dermed vil vestre elveløp bli tørrlagt ved normal vannføring i elva. Dette kan ha betydning for driften av kverna til våren, men vi er i god dialog med entreprenøren, så det finner vi nok en løsning på.

Møllebru

Fortsatt er brua åpen for ferdsel, men rivingen vil starte en av de nærmeste dagene og da må man finne andre alternativer for å ta seg over elva.

 

Møllebru

Det blir ikke noe stort savn når den gamle brua og de grønne rørene forsvinner. 

 

Møllebru

Her vil det bli "omkjøring" så lenge bruarbeidene pågår. Et annet alternativ vil selvsagt være å benytte brua i Skjettenveien.

 

Møllebru

Arbeidsbrakken blir stående her ved Møllesteinsmonumentet inntil videre.