Det er nå mulig å følge med på temperaturen og vannføringen i Sagelva time for time. NVE har i løpet av sommeren beregnet profilen i elva og kan dermed gi data for vannføringen. I tillegg måles temperaturen.
Litt nede på denne siden til høyre vil dere finne de to grafisk kurvene som viser vannføring og temperatur den siste uken. Kurvene er litt små, men ved å trykke på dem kommer de opp i lesbar størrelse.