Sagelvas Venner, representert med Steinar Bunæs og Ragnar Halgunset, var invitert med på boksignering av #Ruters nye bok - 4000 holdeplasser.
Hvis alle medforfatterne, litt over 200, hadde møtt opp til signering ville dette blitt ny Guinness rekord for antall forfattere som signerer en bok. Tidligere var rekorden på 115, men dessverre var det bare ca. 80 som møtte opp på Jernbanetorget denne dagen.
Boken er laget etter at #Ruter inviterte reisende i Oslo og Akershus til å komme med tips på nettet om hva man kan gjøre på de forskjellige holdeplassene i de to fylkene. To av forslagene vi hadde kommet med var tatt inn i boken, den ene om Strømmen stasjon og den andre om Sagdalen holdeplass hvor et besøk i Mølleparken hører naturlig til. Det var et stort bilde av saga, men dessverre hadde redaksjonen brukt teksten for kverna.
Boken er trykket i noen tusen eksemplarer og deles ut gratis på Jernbanetorget i Oslo.

Se bokens hjemmeside her.

Boklansering

Her er de to medforfatterne fra Sagelvas Venner. Etter å ha signert nærmere 200 eksemplarer var det godt å legge fra seg pennen. Foto: Rigmor Bunæs.