Det er nå mulig å følge med på vannivået i Sagelva time for time. NVE har nemlig installert en vannmåler like nedenfor brua i Skjettenveien og fra den sendes det kontinuerlig måledata som viser vannivået i elva. Etter hvert vil det også komme data for vannføring.
Litt nede på denne siden til høyre ligger den en grafisk kurve som viser vannstanden i elva den siste uken. Kurven er litt liten, men ved å trykke på den kommer den opp i lesbar størrelse.
Vår erfaring med saga er at vannivået bør være minimum 0,7 meter for at saga skal gå godt.