Sagelvas Venner er nå registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund noe som betyr at vi er berettiget til å motta spillemidler fra Norsk Tipping AS gjennom ordningen med Grasrotandelen. Dette er en ordning som har eksistert noen år og det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler og hvor stor andel av omsetningen som skal utbetales gjennom denne ordningen - for tiden 5%. Spiller du f.eks. Lotto for 100 kr går 5 kr til Grasrotmottakeren.

Hvis du er registrert spiller hos Norsk Tipping og har lyst til å støtte vårt arbeid langs Sagelva og i Mølleparken har du nå mulighet til å velge Sagelvas Venner som din Grasrotmottaker. Hvis du er nettspiller trykker man på Meny, velger Grasrotandelen og søker fram til Sagelvas Venner. Spiller du hos kommisjonær er det bare å si at du vil gi din Grasrotandel til oss.

Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell premie. Din tilknytning gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne. Du kan bytte din grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte ønske.

Grasrotandel