Sagelvas Venner satte i 2011 opp minnetavlen foran Milorg-hula ved Åmotdammen, med tilleggsinfo påmontert 15. april 2012. Tavle og tilleggsinfo er lagt inn i Skiforeningens søkbare Markadatabase.

Via Facebook fikk vi den 8. mai melding om at Lørenskogmannen Hans Kristian Hoff hadde registrert hærverk på Milorgtavlen ved Åmotdammens vestside. Utstyrt med egnet maleutstyr fikk Alf Stefferud og Steinar Bunæs ti dager senere fikset opp tavlen igjen. Det viste seg da å være foretatt et langt mer omfattende hærverk:
•    Henvisningsskiltet fra Lionsstien var røsket ned og fjernet.
•    Hjelpetauet opp til Milorgs skjulested var fjernet.
•    Beskyttelseskappen over tavlen var røsket av og maltraktert.
•    Mye av tavlen var tilgriset med skribling.

Det må følgelig lages et nytt henvisningsskilt, og det blir nødvendig med flere turer for å få alt i orden igjen.

Det er forstemmende at noen bruker tid og krefter på å ødelegge det som andre møysommelig har fått på plass.

Milorg

Hans Kristian Hoffs bilde på Facebook brakte den første meldingen om hærverket.

 

 

Milorg

Milorg

Steinar Bunæs ruller på et nytt strøk av den originale malingen, og tavlen blir som ny. Foto Alf Stefferud.

 

Milorg

I mangel av egnet verktøy setter Alf Stefferud det maltrakterte beskyttelsesdekslet midlertidig på plass. Foto Steinar Bunæs.

 

Milorg

Tavlen er utbedret, dekslet må ordnes senere. Foto Steinar Bunæs.