Under arrangementet nå sist lørdag ble Per Høstland overrakt en minneplate, med motiv av Strømmensaga, som takk for en kjempeinnsats med grafisk design for Sagelvas Venner gjennom mange år.

Per har vært med på å utforme alle bøkene som er utgitt i regi av Sagelvas Venner, laget brosjyrer, vervefoldere, plakater og masse annet. Og ikke å forglemme logoen vår og nå den nye kvernlogoen som finnes på mjølposene.

Sagelvas Venner takker for innsats så langt og håper sammarbeidet kan fortsette mange år til.

Per Høstland

Per Høstland overrekkes minneplaten av styreleder Svein O. Arnesen. Foto: Per Klevan