Årets første dugnad avholdes 5. mai 2018, kl. 09.00

Vi møtes i Mølleparken hvor vi fordeler oppgavene etter hvert som folk kommer. Dette er primært en ryddedugnad hvor vi ønsker å få plukket mest mulig søppel i Mølleparken og langs elva. Nytt av året er at vi vil invitere oppsitterne langs elva til å delta.

Vi trenger også folk til å barke tømmeret som har kommet og til å rydde i saga og kverna. Det vil bli servert litt å bite i og kaffe kokt på trestubbe.

Bildene nedenfor er fra 26. april 2014.

 

Det er en viktig jobb å holde tilveksten av vegetasjon i sjakk ellers risikerer vi at elva gror til igjen slik den var før saga ble bygget. Her var Bjørn Gunnar og Tore Per i aksjon under dugnaden i 2014.