Torsdag 18.08. kl 18.00 inviterer Sagelvas Venner til Strømmenvandring.

Vandringen starter ved Skedsmo bibliotek. Aller først får deltakerne her være med på en kort markering inne i biblioteket, der den store modellen av Strømmensaga skal stå utstilt denne høsten. Deretter går turen til Nordre Stalsberg, der vi får anledning til å se minnesteinen om Karl XII i den store hagen. Vandringen fortsetter videre til markante steder ved Sagelva og Sagdalsveien. Her passer vi bl a Saugdalen Brugsskole på Flækken – eldste fastskole i Akershus fra så tidlig som 1760. Brynildsbakken pensjonat, Trevarelokalet fra 1895 og kjøpmann Ambs hus fra 1892 er blant de andre stedene som passeres, før turen avsluttes ved monumentene i Stasjonsparken.

Gratis deltagelse.

MinnesteinBrynhildsbakken

Minnesteinen om Karl XII i den store hagen på Nordre Stalsberg og Brynildsbakken pensjonat.