Denne gangen er det en litt spesiell bok som skal lanseres - men Sagelvas Venner er med som bidragsyter!

Det er #Ruter som har laget en bok om de ca. 4000 holdeplassene for kollektivtrafikk som finnes i Oslo og Akershus.
For ca. et år siden ble publikum oppfordret til å komme med tips om hva man som reisende kunne se og oppleve på de forskjellige holdeplassene. To av våre forslag, nemlig Strømmenkverna i Sagdalen og Strømmen stasjon har blitt tatt med i boka.

I forbindelse med lanseringen vil det også bli gjort forsøk på å sette ny Guinness rekord med flest forfattere som signerer en bok. Den gamle rekorden er på 116 forfattere, mens det for denne boka har vært over 200 bidragsytere.

Dette er et åpen arrangement så alle kan komme å overvære rekordforsøket. Se programmet nederst i artikkelen.

4000holdeplasser4000holdeplasser

4000holdeplasser